Bæreevne

Bergen Dun Bæreevne

Når du skal velge dynens komfort, skal du se på bæreevnen.

Bæreevnen er et uttrykk for dunenes isoleringsevne og kvalitet. En høy bæreevne betyr at dunen er lett, luftig og isolerer godt, fordi det kan inneholde mer luft. Det er den stillestående luften mellom dunene som varmes opp og dermed holder kulden ute. Jo dårligere kvalitet dun og jo flere fjær det er i dynen, jo lavere er også bære- og isoleringsevnen.

Dun fra edderfugler har generelt høyest isoleringsevne, deretter kommer gåsedun og til slutt andedun. Ta en kikk på deklarasjonen. Andedun med bæreevne 675 kan nemlig være like god som gåsedun med bæreevne 550.

Evnen til å bevare en høy bæreevne i mange år er forskjellen mellom gode og dårlige råvarer.

Måling av bæreevne

Før 2019 ble bæreevnen målt på en skala opp til 13, hvor 13 var den beste og mest isolerende. Denne målemetode er nå oppdatert, så den passer til den samme angivelse av bæreevne, som vi kjenner fra soveposer og dunjakker. Endringen betyr, at det fremover vil stå en ny bæreevne på produktene. Nå blir bæreevnen målt på en ny skala, som går opp til 900.

Selv om bæreevnen nå heter noe annet, er det nøyaktig de samme produktene, det er snakk om. Et eksempel på dette er en 90% europeisk moskusdun, som tidligere har hatt en bæreevne på 11. Den har fremover en bæreevne på 725. Men fyllet (dunene) er nøyaktig det samme.