Menneskehensyn

Bergen Dun Produktsjon

Vi ønsker å gjøre noe for andre.

Vi er medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative), et europeisk samarbeid til forbedring av sosiale forhold og reduksjon av miljøbelastninger, også i land i 3. verden.

BSCI er det europeiske overvåkings- og kontrollsystemet av virksomhetens etikk og samfunnsansvar. Vi deltar derfor aktivt i bekjempelsen av barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid samt sikring av at minimumslønninger og arbeidsvilkår blir overholdt. BSCI er dessuten medlem av organisasjonen Global Compact under FN.

BSCI logo