Menneskehensyn

Bergen Dun Produktsjon

Vi ønsker å gjøre noe for andre.

Vi er medlem av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), et europeisk samarbeid til forbedring av sosiale forhold og reduksjon av miljøbelastninger, også i land i 3. verden.

amfori BSCI er det europeiske overvåkings- og kontrollsystemet av virksomhetens etikk og samfunnsansvar. Vi deltar derfor aktivt i bekjempelsen av barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid samt sikring av at minimumslønninger og arbeidsvilkår blir overholdt. amfori BSCI er dessuten medlem av organisasjonen Global Compact under FN.

Bergen Dun er medlem av BSCI